ศึกษาพื้นที่มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

Facebook
Twitter
Email
Print

วันที่ 25  พฤษภาคม 2566 การศึกษาพื้นที่ (Site Visit) ในการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

 
สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เดินทางไปศึกษาพื้นที่ (Site Visit) เพื่อเตรียมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดแสดงในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีคณะทำงานศึกษาพื้นที่ นำโดย คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์, คุณมนุพร เหลืองอร่ามภัณฑารักษ์, คุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์, คุณอรพินท์ วิพัฒนกำจร, คุณอัจจิมา กวีญาณ และคุณพชรพร ตัณฑะตะนัย พร้อมด้วยศิลปินจากต่างประเทศ คณะทำงานฯ ได้เดินทางร่วมสำรวจสถานที่ ที่จะใช้จัดแสดงผลงานในมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567 ซึ่งมีการลงพื้นที่สำรวจในระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2566 ณ จังหวัดเชียงราย โดยในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานฯ ได้เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่ ดังนี้
 
1. วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย
2. โบสถ์บ้านอธิษฐาน (ดูแลโดย บริษัท เอเชียน อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด) อำเภอเมืองเชียงราย
3. วัดพระธาตุดอยกองข้าว อำเภอเมืองเชียงราย
 
ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้
นายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาวสุทธิดา ตราชื่นต้อง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายนิติกร ปันแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่สำรวจ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่คณะดังกล่าว

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

พัชรนันท์ แก้วจินดา , นายนิติกร ปันแก้ว, สุทธิดา ตราชื่นต้อง : รายงาน
นายสุพจน์ ทนทาน , สุทธิดา ตราชื่นต้อง : ภาพ
อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการ
Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE