เมื่อ 10 มกราคม 2567 ที่ลานหน้าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเป็นโครงการ “สกร.เชียงราย ส่งความสุข” ปี 67 โดยมีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารบริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ผู้จัดการ ธกส.จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เข้าร่วม

 

นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย และบริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงการ “สกร.เชียงรายส่งความสุข” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดกิจกรรม ส่งต่อความรัก แบ่งปันความสุข จากพี่สู่น้องในพื้นที่ชายขอบและถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 และวันครู เพื่อส่งมอบสิ่งของให้เด็ก ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูอาสาสมัครที่อยู่พื้นที่ทุรกันดาร โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนตลอดจนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกแห่งในการให้ความอนุเคราะห์บริจาค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ผ้าห่ม น้ำดื่ม ขนมและอาหารแห้ง
 
 
นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กล่าวว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงาน และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ซึ่งของบริจาคในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด กาชาดจังหวัดเชียงราย ตลอดจนทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยของบริจาคเหล่านี้จะนำไปมอบให้กับเด็ก ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 25 และบ้านผาแดงลีซอ หมู่ที่ 27 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเขียงราย รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งต่อความรัก แบ่งปันความสุข ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขต้อนรับปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และ วันครู อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งในเรื่องของ น้ำใจ การให้ และการแบ่งปันให้คงอยู่คู่คนเชียงรายตลอดไป
 
 
จากนั้นนางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้บริหารบริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมกันเปิดพิธี Kick Off คาราวานรถส่งความสุข เพื่อนำอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ผ้าห่ม น้ำดื่ม ขนมและอาหารแห้ง เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบและถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ห่างไกลต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME