วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี วันพ่อแห่งชาติ และพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดย ธนาคารขยะจิตอาสา ณ วัดสันมะนะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย โดยมีพระเดชพระคุณพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า และนายสมศักดิ์ ดอนชัย รักษาการกำนัน ต.ป่าอ้อดอนชัย นายสุรพ์พลฎ์ ดุรงคชยานุรักษ์ นายก ทต.ป่าอ้อดอนชัย นายจำนงค์ มหาวงค์ ประธานคณะกรรมการวัดสันมะนะ นายบัญญัติ ปันอินทร์ ประธานสภาวัฒนธรรม ต.ป่าอ้อดอนชัย นางโสรยา ทิพย์วัฒนา ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ต.ป่าอ้อดอนชัย นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงราย นายสะอาด ปัญญาดี ส.อบจ.เชียงราย อ.เมือง เขต 4 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
 
งานทำบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 2 และวันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นโดยวัดสันมะนะได้ริเริ่มจัดตั้งธนาคารขยะจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดและชุมชน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งทุกวันที่ 5 ธันวาคมนั้น วัดสันมะนะได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลทุกปี เพื่อนำปัจจัยที่ได้จากการทำบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลมาใช้ในกิจกรรมของทางวัด และมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานในชุมชน โดยในปี 2566 ธนาคารขยะวัดสันมะนะ ได้ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำ ต.ป่าอ้อดอนชัย ได้จัด กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พร้อมกับถวายผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการหาทุนสมทบกองทุนหน่วยอบรมประชาชนประจำ ต.ป่าอ้อดอนชัย ในการดำเนิน กิจกรรมการออกเยี่ยมผู้ป่วย และใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยอบรมประชาชนประจำ ต.ป่าอ้อดอนชัย ในปี 2566 ต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME