เมื่อวันที่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เชิญแกนนำเกษตรกร She Feeds the World (SFtW) พัฒนาชุมชน อบต.ท่าก๊อ และมูลนิธิรักษ์ไทย เป็นตัวแทนนำเสนองานด้านเกษตร ให้กับ คณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส มากกว่า 40 ประเทศ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนดอยอินทรีย์ จ.เขียงราย

 

ในบูธนำเสนอ 3 ประเด็นหลักในงานคือ 

1)การจัดทำแผนที่ GIS แนวเขตพื้นที่ทำกิน ต.ท่าก๊อ ซึ่งได้รับความสนใจในการต่อยอด พัฒนาแผนนโยบายท้องถิ่น 2)การศึกษาพัฒนาพันธุ์ข้าว ให้เหมาะกับสภาพภูมินิเวศของบ้านป่าลัน ความสำเร็จที่ได้ตอบโจทย์การทำเกษตรแบบหยัดยื่น ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากหลายหน่วยงาน ได้ผลิตผลที่คุ้มค่าทั้งจำนวนและความหอม นุ่มของข้าวที่กำลังยื่นเสนอการรับรองพันธุ์ 

3)กาแฟและสมุนไพร ที่ขึ้นชื่อของบ้านแม่จันใต้ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าการขยายผลเผยแพร่ข้อมูลด้านการพัฒนาระบบเกษตรคือ ความรู้สึกภาคภูมิใจ ของเกษตรกรและชุมชน ที่ร่วมไม้ร่วมมือกันสร้าง สิ่งที่อยากเห็นด้วยกัน

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาดิน น้ำ ป้า และคนในพื้นที่ตอบโจทย์เรื่องความมั่นคง การจัดการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิทธิในการใช้ที่ดินทำกินโอกาสนี้ ท่านทูตให้ความสนใจการส่งเสริมเกษตรกร

ทั้งเรื่องข้าวและกาแฟ ผู้ใหญ่ในพื้นที่ จ.เชียงราย เห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ชวนรักษ์ไทยขยับงานร่วมกันต่อ โดยจะเริ่มหารือกันจากพื้นที่ อ.แม่สรวย ซึ่งได้มีการดำเนินการทำแผนที่อยู่แล้วนำร่องในเชียงราย

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : มูลนิธิรักษ์ไทย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME