เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอขุนตาล ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการคัดกรอง (เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดพร้อมแถบตรวจ) ในโครงการคัดกรองเฝ้าระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567 ให้แก่ รพ.สต. สังกัด อบจ.เชียงราย ในพื้นที่ ศูนย์สุขภาวะชุมชน เทศบาลตำบลพญาเม็งราย และ รพ.สต.ยางฮอม อำเภอขุนตาล โดยมีคณะ ผอ.รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย ให้การต้อนรับ และรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ด้วย
 
ซึ่งนายก นก ติดปีกยกระดับมาตรฐาน รพ.สต.ในสังกัด อบจ.เชียงราย เดินหน้านโยบายโฮงยาใกล้บ้าน มอบกระเป๋าอุปกรณ์ช่วยเหลือในการคัดกรองผู้ป่วย ในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอขุนตาล และเปิดศูนย์ยืม-คืน อุปกรณ์กายอุปกรณ์ รพ.สต.ยางฮอม
 
 
ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เปิดศูนย์ยืม-คืนกายอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิในกรณีที่จำเป็นต้องใช้งานอย่างเร่งด่วน โดย นายก อบจ.เชียงราย เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงรายเป็นหลัก จึงเกิดโครงการที่เพิ่มการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ในทุกๆ พื้นที่เขตสุขภาพ
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME