เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 67 นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีว่าการ 4 กระทรวง ร่วมงาน “มหัศจรรย์วันมวยไทย ดังไกลสู่ชาวโลก” ที่อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการมวยไทย ผลงานจากกองทุน ววน.มุ่งหวังไทยเป็นจุดหมายของนักมวยจากทุกมุมโลก

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “มหัศจรรย์ วันมวยไทย ดังไกลสู่ ชาวโลก ประจำปี 2567” (Amazing Muay Thai World Festival 2024) จัดโดย กองทัพบก ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ ณ อุทยานราชภักดิ์ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ พร้อมส่งเสริมกีฬามวยไทย พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และยกระดับมวยไทยสู่มาตรฐานสากล มุ่งให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬามวยไทยของโลก โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติร่วมงาน

 

นายเศรษฐา ทวีสิน โพสต์ถึงงานวันมวยไทยว่า “วันนี้เรากำลังทำให้มวยไทยเป็นมรดกของโลก ซึ่งต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เรามีงาน WBC Amazing Muay Thai ที่รวมนักมวยกว่า 60 ประเทศ ความยิ่งใหญ่ที่เราร่วมกันถ่ายทอด และความงดงามของการไหว้ครูมวย ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักมวยจากทุกมุมโลก ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเดินทางมาร่วมไหว้ครูมวยที่นี่ครับ”

 

ด้าน ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว.ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมมวยไทย ให้เป็น SOFT POWER ที่ทรงพลังสู่สากล ผ่านการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นับตั้งแต่ปี 2558-2567 โดยในช่วงปี 2558-2560 เป็นงบประมาณจากทุนวิจัยมุ่งเป้า โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และในช่วงปี 2563- ปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ทั้งนี้เป็นการสนับสนุนการวิจัยด้าน Soft Power Mauy Thai อย่างต่อเนื่องสู่สากล

 

 

การวิจัยได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการพลัง SOFT POWER (5F)  และธุรกิจเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มวยไทยสู่การจัดการเทศกาลมวยไทย (MauyThai Festival) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งออกวัฒนธรรมสู่สากล  เป็นการศึกษาเพื่อยกระดับ อีเว้นท์มวยไทย สู่การเป็น เฟสติวัลมวยไทย (Muay Thai Festival) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนจากฐานความรู้เดิมได้แก่ 1. ฐานข้อมูลค่ายมวย องค์ประกอบและปัจจัยสำเร็จของธุรกิจค่ายมวย 2. เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนโดยใช้มวยสุวรรณภูมิ (มวยไทย มวยพม่า มวยเขมร และมวยลาว) 3. องค์ความรู้การออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยบูรณาการวิถีไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 4. ต้นแบบการบูรณาการการจัดกีฬาเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะในโรงแรม (WellHotel) โดยใช้โมเดลกีฬามวยไทยบูรณาการวิถีไทย 5.การจัดอีเว้นท์กีฬามวยไทยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 6. การท่องเที่ยว Pre–event และ Post-event เชิงสร้างสรรค์เพื่อชดเชยคาร์บอนเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ 7. ต้นแบบเทคโนโลยีจักรวาลนฤมิตร มวยไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจค่ายมวยสู่การส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ผศ.สุภาวดี กล่าวเสริม

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME