สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะร่วมสมัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการผลิตและติดตั้งผลงานศิลปะของศิลปินในโครงการการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

  1. หอศิลป์แทนคุณ (Tankhun Art Gallery) วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย
  2. ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก
  3. หอศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) ตำบลริมกก
  4. อาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542 (MFU MEMORIAL HALL 1999) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด
  5. พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด

     ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวรพล จันทร์คง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายยุทธนา สุทธสม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และ นายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่เพื่อสนับสนุน อำนวยความสะดวก และตามคณะดังกล่าว

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

พัชรนันท์ แก้วจินดา, สุพจน์ ทนทาน : รายงาน

วรพล จันทร์คง : ภาพ 

อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการข่าว 

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME