วันนี้(23 ต.ค.) ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะบ้านห้วยเกี๋ยง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.เชียงราย เป็นประธานโครงการรักษ์จามจุรี (ทรงปลูก) นำหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเชียงแสน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันปลูกต้นจามจุรี จำนวน 23 ต้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความภักดี และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9
 
 
.
เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนิน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชทานต้นจามจุรีและทรงปลูกด้วยพระองค์เอง จำนวน 5 ต้น ทางชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2518 หรือ CU18 จึงจัดทำโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” เพื่อให้ต้นจามจุรี (ทรงปลูก) คงอยู่ เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล โดยการขยายพันธุ์ต้นลูกจามจุรีทรงปลูก ให้แผ่กระจายออกไปสร้างความร่มเย็นทั่วราชอาณาจักร โดยได้ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์การ สถาบันการศึกษา ในทุกจังหวัด สนับสนุนการปลูกต้นจามจุรี (เพาะจากเมล็ดพันธุ์ต้นทรงปลูก) ในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ต้นจามจุรีงอกงามเติบโตสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทั่วไป
 
.
ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายได้สนับสนุนโครงการรักษ์จามจุรี (ทรงปลูก) ร่วมปลูกต้นจามจุรี จำนวน 23 ต้น ที่ได้มาจากเมล็ดพันธุ์ของต้นจามจุรี (ทรงปลูก) เพื่อร่วมสืบสาน พระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และด้วยความตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน และเป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME