เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ร่วมลงพื้นที่ตลาดล้านเมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2567 โดยมี นายไพโรจน์ หาญพิทักษ์วงศ์ ผู้จัดการตลาดล้านเมือง รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ร่วมให้การต้อนรับ

 

สำหรับตลาดล้านเมือง นับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยมีพื้นที่กว่า 260 ไร่ มีร้านค้า 1,432 แผง ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบอาชีพอิสระกว่า 10,000 คน โดยทางคณะยังได้ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านพัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ ยังได้ร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ประกันตนอีกด้วย

 

นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ตนพร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงราย ในงาน “มาตรา 40 ทั่วไทย อาชีพอิสระอุ่นใจ ให้ประกันสังคมดูแล” ซึ่งตนและ สปส. ได้มาเชิญชวนพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดล้านเมือง ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไป เข้ามาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อให้ทุกท่านได้รับความคุ้มครอง รับสิทธิประโยชน์ เช่น กรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้, กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ, กรณีชราภาพ ได้รับบำเหน็จชราภาพทุกเดือน, กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม 10,000 บาท และรับเงินสงเคราะห์บุตรทุกเดือน เป็นต้น

 

ด้าน น.ส.จีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในวันนี้ รมว.แรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานและ สปส. ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ นายเชาวลิต สิทธิภา อายุ 66 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรใน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งทุพพลภาพจากโรคความดันโลหิตสูง เป็นเหตุให้เส้นเลือดในสมองแตก ร่างกายข้างขวาเป็นอัมพาต สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 75 โดยได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2547 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต โดยได้นำความห่วงใย พร้อมกับได้พูดคุยเพื่อให้กำลังใจ สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประกันตนและครอบครัว

น.ส.จีระภา กล่าวว่า ทาง สปส. กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตของผู้ใช้แรงงานทุกคน ตามนโยบาย “สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน” ดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ไม่ว่าจะเกิดจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง และทำให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับทุกๆ คนต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงแรงงาน 

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME