เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (โครงการทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมว่าด้วยการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชน)

 

 สำนักงานนวัฒนธรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนเครื่องสางเส้นใยสับปะรด และการเรียนรู้การใช้งานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย A&R ภายใต้โครงการทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรมว่าด้วยการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชน โดยมีคณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตจากแนวความคิดนวัตกรรม ได้ส่งมอบเครื่องสางเส้นใยสับปะรดสำหรับผติตภัณฑ์ผ้าทอเส้นใยธรรมชาติชนเผ่าชาติพันธุ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ไทยเฮิร์บ ท่องเที่ยววัฒนธรรมเชียงราย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

เพื่อส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชนเผ่าชาติพันธุ์ ตลอดจนกระบวนการผลิต และช่วยลดปัญหา PM 2.5 อันเกิดจากการเผาทำลายใบสับปะรด

 

ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายยุทธนา  สุทธสม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ผู้ประสานงานอำเภอเชียงของ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME