พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 แก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงราย
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.15 น. ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอำเภอป่าแดด เกษตรจังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด ประชาชนอำเภอป่าแดด เข้าร่วมพิธี
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าว เพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ดำเนินงานผลิตพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีเกษตรกรในตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ‘”เพื่อนช่วยเพื่อน’ ของมูลนิธิชัยพัฒนา จะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ดูแลกันตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยว มูลนิธิชัยพัฒนาจะมีการตรวจแปลงนาและตรวจสอบพันธุ์ข้าว มีกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว คือ มีเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และเจ้าของแปลงนา ร่วมกันตรวจสอบ
 
ในวันนี้ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 3,480 กิโลกรัม แก่เกษตรกร 21 ราย จาก 3 หมู่บ้าน ในตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565 มีพื้นที่นาได้รับความเสียหาย 232 ไร่ เพื่อให้ราษฎรใช้เป็นเมล็ดพันธุ์นำไปเพาะปลูกในฤดูกาลผลิตปี 2566 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 คุณภาพดีของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรที่ประสบอุทกภัยในฤดูกาลปลูกข้าวปีที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง ด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่ง

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE