เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางทรงศรี คมขำ รองนายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.แม่ลาว ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยมีนายบุญส่ง กาบแก้ว ประธานชมรม อพม.อ.แม่ลาว กล่าวรายงาน และมีท่านพระครูสังฆรักษ์เรวัฒน์ เรวโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ ผู้นำชุมชน ประธานและสมาชิกสภา อบต. ผอ.รพ.สต.และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

 

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.แม่ลาว จัดตั้งโดยการรวมกลุ่มของ อพม.ทั้ง 5 ตำบลใน อ.แม่ลาว ได้แก่ ต.โป่งแพร่ ต.จอมหมอกแก้ว ต.ป่าก่อดำ ต.ดงมะดะ และ ต.บัวสลี มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ ให้ความ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ และศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ อ.แม่ลาว เป็นศูนย์ประสานงานร่วมกัน ในการอำนวยการ ประสาน ส่งต่อเพื่อขอรับความ ช่วยเหลือ การจัดทำระบบข้อมูล อพม. การระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานของ อพม. การเสนอความเห็นต่อกระทรวงในการพัฒนางาน อพม. รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ยากไร้ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เพิ่มกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME