เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย (โซนอำเภอพญาเม็งราย) “ตามรอยศรัทธา ไหว้สา คุ้มพญามังราย” ณ หนองโป่ง ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย โดยมีนายนิคม ยะป๊อก ส.อบจ.เชียงราย อ.พญาเม็งราย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัด อบจ.เชียงราย นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัด อบจ.เชียงราย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายฑราวุธ กันทะเขียว ส.อบจ.เชียงราย อ.ขุนตาล เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

 

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย นายอานุภาพ กิตติวารา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พ.ต.อ.สุทีป แสงนัยนา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพญาเม็งราย พ.ต.ปิยะ สิทธิฤๅชัย สัสดี อ.พญาเม็งราย นายสุรชัย พิชคา สาธารณสุข อ.พญาเม็งราย นายอุดม พรมจันทร์ตา เกษตร อ.พญาเม็งราย นางโสภิชา หงส์คำ พัฒนาการ อ.พญาเม็งราย ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และเพื่อ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจุดที่สวยงามของจังหวัดเชียงรายที่มีอยู่มากมาย อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย ที่จะมีรายได้จากการมาเที่ยวชมของนักท่องเที่ยว ทั้งจากการให้บริการที่พัก ร้านอาหาร
 
 
ทั้งนี้ มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย (โซนอำเภอพญาเม็งราย) “ตามรอยศรัทธา ไหว้สา คุ้มพญามังราย” วันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 ณ หนองโป่ง ตำบลแม่เปา และคุ้มพญามังราย ตำบลเม็งราย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME