เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ รองนายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรขอบคุณแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรม ในกิจกรรมวันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สามเณรเพื่อบูรณาการสู่ชุมชน โดยมีพระเดชพระคุณ พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระครูวิสิฐวรนารถ ประธานกลุ่มโรงเรียน ปส.ชร. ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

 

อบจ.เชียงราย เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สามเณร จึงได้สนับสนุน ในหลายๆช่องทาง ไม่ว่าการสนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการเรียนในหลายครั้งที่ผ่านๆมา การเปิดโอกาสให้เข้าศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ของ อบจ.เชียงราย ตลอดจน การสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการสู่ชุมชนในครั้งนี้ มีการแสดงผลงานความสามารถด้านต่างๆ มีการแข่งขันทั้งด้านทักษะฝีมือและด้านวิชาการ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป ซึ่งกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย ได้จัดงานแข่งขันทักษะและวิชาการ ในกิจกรรมวันสามเณรเชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สามเณรเพื่อบูรณาการสู่ชุมชน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ.เชียงราย ทั้ง 21 โรงเรียนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.เชียงราย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา วัดเจดีย์หลวง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME