วันนี้ (24 ต.ค.)ที่ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 โดยมี นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.เชียงราย มูลนิธิ องค์กรการกุศล หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
 
.
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ซึ่งภายในงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมองจำนวน 6 บูธ ประกอบไปด้วย 1.บูธ Stroke รู้ เร็ว รอด 2.บูธ Digital Health & Chiang Rai Wellness City 3. บูธ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4.บูธ First AID – CPR&AED 5.บูธ ก้าวท้าใจ และ6.บูธ Young Thai Fight stroke ซึ่งในปีนี้จัดในหัวข้อ”คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”โดยกลุ่มเป้าหมายในการร่วมนิทรรศการ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป
 
.
โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย และเพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อห่างไกลโรค
 
.
จึงขอเชิญชวนชาวเชียงราย และผู้สนใจร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเดิน – วิ่ง ป้องกันอัมพาต ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.30 น. ที่สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งในปีนี้จังหวัดเชียงรายมีประชาชนสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง 3,385 คน โดยประชาชนที่ร่วมกิจกรรมควรเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ เตรียมร่างกายให้แข็งแรง โดยเริ่มจากคืนก่อนวิ่งควรพักผ่อนให้เพียงพอ ควรมาถึงสนามก่อน 20 นาที เพื่ออบอุ่นร่างกาย ควรดื่มน้ำก่อนวิ่ง ระหว่างวิ่ง และหลังวิ่ง ดื่มครั้งละน้อยๆ ไม่ควรดื่มเยอะ ไม่ควรดื่มน้ำอัดลม หากเกิดอาการจุก หรือหายใจไม่ทัน บาดเจ็บขณะร่วมกิจกรรมแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยจังหวัดเชียงรายได้จัดทีมพยาบาลพร้อมด้วยทีมแพทย์ และพยาบาลคอยดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ กระจายอยู่ทุกระยะเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมั่นใจในระบบบริการเพื่อความปลอดภัยอย่างดีที่สุด
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME