เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 66 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023 (Chiangrai Asean Flowers Festival 2023) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่พื้นที่จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

สำหรับงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023 เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น โดยบริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก มีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน ปีนี้มาภายใต้แนวคิด “When You Wish Upon A Star คำอธิษฐานผ่านดอกไม้ถึงดวงดาว” เนรมิตให้เป็นสวนไม้ดอกที่มีชีวิตในยามค่ำคืน การแสดง แสง สี เสียง ประติมากรรมศิลปะร่วมสมัย, อุทยานกล้วยไม้ และสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์, การแสดงไฟประดับสวยงาม, การจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ, การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดีเชียงราย, ข่วงวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ 17 ชาติพันธุ์ และนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชนต่าง ๆ พร้อมกระจายความสุขไปยัง 4 อำเภอ อาทิ อำเภอดอยหลวง อำเภอป่าแดด อำเภอแม่จัน และอำเภอพญาเม็งราย เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ของพี่น้องประชาชนอีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME