เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. พ.อ. จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เข้าร่วมการประชุมไตรภาคี รายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตชุมชนโดยมี นายเสาร์แก้ว สิริสาร อดีตผญบ. และ ร.ต.ถาวร แก้วมูล ข้าราชการบำนาญ เป็นซึ่งเป็นผู้นำเสนอในส่วนของตำบลเชียงเคี่ยน และรับฟังปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติของตำบลเชียงเคี่ยน ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนในเขตตำบลและปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ(บริเวณอ่างเก็บน้ำเชียงเคี่ยน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จว.เชียงราย

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME