เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานรับมอบข้าวสารถุง จำนวน 7,200 กิโลกรัม จากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณอัศวิน – คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้ศูนย์ สถาน บ้าน นิคม ในสังกัดกระทรวง พม. ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ณ บริเวณโถงชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายวราวุธ กล่าวว่า ตนในนามของกระทรวง พม. ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทผู้ผลิตข้าวสารถุง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยการมอบข้าวสารถุง จำนวน 7,200 กิโลกรัม ให้แก่กระทรวง พม. เพื่อส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง กลุ่มเปราะบาง และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าข้าวสารที่ได้รับบริจาคในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และกระทรวง พม. จะเร่งจัดส่งข้าวสารดังกล่าวให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อไป

คุณฐาปณี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่ได้มาร่วมบริจาคข้าวสารถุง จำนวน 7,200 กิโลกรัม ในวันนี้ เพื่อร่วมถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำหรับการบริจาคข้าวสารเกิดจากความร่วมมือที่สำคัญ ภายใต้การจัดงาน “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี ครั้งที่ 16” โดยบิ๊กซีได้ร่วมกับคู่ค้าผู้ผลิตข้าวถุงทั้ง 16 ราย 20 แบรนด์ ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 16 ตัน ให้แก่มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เพื่อนำไปส่งมอบให้กับชุมชน สถานสงเคราะห์ และสถานศึกษา

ทั้งนี้ บิ๊กซี ยินดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการสร้างอาชีพ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเมื่อยามวิกฤต และหวังว่าการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจะช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME