มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรม “เตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพยุคใหม่ด้วย AI” (Ready for the New-Age Career with AI) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อหวังเป็นแนวทางในการ Upskill-Reskill ก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานและสำเร็จการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. เป็นวิทยากร จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มีนักศึกษาให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไซต์มากกว่า 300 คน ทั้งนักศึกษาเตรียมฝึกปฏิบัติงานและนักศึกษาที่สนใจการทำงานด้วย Gen AI ซึ่งเป็นทักษะการทำงานในยุคใหม่ที่หลายคนให้ความสนใจว่าจะประยุกต์ใช้ AI เพื่อช่วยในการเรียนหรือการทำงานได้อย่างไร โดยการอบรมนรนี้ยังมีเวิร์คช้อปการใช้ AI ทำภาพประกอบ แต่งเนื้อเพลง และทำเพลงพร้อมเสียงร้องจาก AI อีกด้วย
 
 
อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร กล่าวว่า ทักษะการใช้งาน Gen AI น่าจะเป็นประโยชน์ที่จะต้องมีติดตัวกับการทำงานในอนาคต
“มนุษย์เราเดินทางมาถึงยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอีกครั้งด้วย AI หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มีหลายคนเคยกังวลว่าต่อไป AI หรือหุ่นยนต์จะมาแย่งงานของมนุษย์หรือไม่ เราต้องปรับตัวอย่างไร แท้จริงแล้ว AI ยังไม่สามารถมาทำงานแทนมนุษย์ได้ทั้งหมด แต่มนุษย์จะถูกแทนที่ด้วยมนุษย์ที่ใช้งาน AI เป็น”
 
 
“เราต้องเปลี่ยนแนวคิดจาก AI ปัญญาประดิษฐ์ เป็น IA (Intelligence Assistance) ผู้ช่วยทางปัญญา มีงานวิจัยออกมาว่า ถ้ามนุษย์มีทักษะในการใช้งาน AI เป็น เราจะฉลาดขึ้น แต่ถ้ามนุษญ์ใช้งาน AI ไม่เป็นก็จะโง่ลง ดังนั้นคนยุคใหม่อาจจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้งาน AI แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเชื่อคำตอบจาก AI ได้ทั้งหมด ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจการทำงานของมัน ประเมินคำตอบที่ได้ ตรวจหาหลักฐาน จากนั้นจึงนำไปใช้งาน เช่นคำตอบจาก ChatGPT เป็นต้น และอย่าลืมว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยข้ามข้อจำกัดของมนุษย์ ที่ต้องใช้ควบคู่กับการมีจริยธรรมด้วย” อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร กล่าว.
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME