วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารหอประชุมสามเหลี่ยมทองคำ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำโคมแขวน และประดับโคมแขวนตามแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอำเภอเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -20 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ นายพลภพ มานะมนตรีกุล นายกเทศมนตรีตำบลเวียง มอบหมายให้นายกำแพง จันทกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางสาวจุฑารัตน์ เกษมราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวรายงาน 

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย

 ⁃ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง สะเปา และโคมส่องสว่างในรูปแบบต่างๆ โดยอาจารย์กฤตดนัย สมบัติใหม่ ศิลปินหัตถศิลป์ล้านนา

 ⁃ การปฏิบัติการทำโคมแปดเหลี่ยม หรือโคมรังมดส้ม

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวณพิชญา นันตาดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางกัลยา แก้วประสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้ประสานงานอำเภอเชียงแสน นายเอกณัฏฐ์ กาศโอสถ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสุพรรณี เตชะตน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางสาวสุทธิดา ตราชื่นต้อง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

ณพิชญา นันตาดี, กัลยา แก้วประสงค์ : รายงาน
เอกณัฏฐ์ กาศโอสถ, สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง : ภาพ
อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการ
 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME