วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นายแพทย์คงศักดิ์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาว จัดให้มีกิจกรรม เปิดบ้าน EF อำเภอแม่ลาว ประจำปี 2566 โดยมี นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานในพิธี และมีกลุ่มคณะครู เด็กๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง ตลอดจนผู้ปกครองในพื้นที่ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
 
โดยกิจกรรมนอกจากจะมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาบรรยายธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กในยุคลปัจจุบันแล้ว ยังมีลานกิจกรรมสำหรับเด็กจำนวน 6 ฐาน อาทิฐานก้าวเดิน ฐานขับขี่ปลอดภัยและฐานศิลปะสร้างสรรค์ เป็นต้น และมีฐานการเรียนรู้ที่ให้ผู้ปกครองแลถะเด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกจำนวน 9 ฐานอาทิ ฐานโรงเล่น พิพิธภัณฑ์เด็กเล่นได้ ฐานเมนูเด็ดแก้จน ฐานขยะเปลี่ยนโลก ฐานEFและพัฒนาการเป็นต้น ซึ่งได้สร้างความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมากให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครอง
 
 
นายแพทย์คงศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดมีจุดมุ่งหวังที่จะให้เด็กนักเรียนในระดับปฐมวัย โดยเฉพาะที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่างๆ ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาด้านการรับรู้แก่เด็กๆ พัฒนาสมองส่วนหน้า เพื่อเตรียมความของเด็กที่ก้าวเข้ามาสู่โลกสมัยใหม่ ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเด็กจะต้องเจอสถานการณ์ต่างๆที่ผันผวนและไม่แน่นอน มีความซับซ้อนไม่ตรงไปตรงมา กิจกรรมนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด้กได้มีทักษะการดูแลตนเอง การแก้ไขปัญหาและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขร่วมกับครอบครัว นำไปสู่การพัฒนาด้านการเรียนและการทำงานในอนาคต ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดให้มีอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยผู้ปกครองและศุนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเหล่านี้ให้กับเด็กๆ
 
 
ด้าน แพทย์หญิงพรชนิตว์ ใจทา แพทย์ประจำโรงพยาบาลแม่ลาว กล่าวว่า บ้าน EF จะช่วยให้เด็กคิดเป็น ทำเป็นและ เรียนรู้เป็นเพื่อให้อยู่ในสังคมอนาคตให้ได้ ซึ่งเด็กที่มาทำกิจกรรมจะมีการพัฒนาทั้ง 9 ด้านของเด้กไม่ว่าจะเป็นด้านการจดจำ คิดวางแผนและการคิดริเริ่ม เป็นต้น โดยมีการพัฒนาผ่านฐานการเรียนต่างๆโดยมีผู้ปกครองเป็นคนช่วยสอน ซึ่งเด้กชอบการเล่น จึงนำกิจกรรมการเล่นมาให้เด็กโดยสอดแทรกความรู้เข้าไป เนื่องจากเด็กในยุคปัจจุบันมีความยับยั้งช่วงใจไม่ค่อยดี ทำให้เกิดเหตุตามสื่อต่างๆในทางที่ไม่ดี โรงพยาบาลแม่ลาวจึงร่วมกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดกิจกรรมให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยส่วนหนึ่้งอยากแนะนำให้ผู้ปกครองควรควบคุมการให้เด็กใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ ในเด็กวัยเล็ก เพราะเป็นการสื่อสารทางเดียว จะไม่ได้โต้ตอบควรที่จะให้เด็กมีการพุดคุยและทำกิจกรรมมากกว่าจะทำให้การพัฒนาของเด้กนั้นดีขึ้น
 
 
นางสุจิตตรา แข่งขัน อายุ 30 ปี ผู้ปกครองเด็กนักเรียนชาว อ.แม่ลาว กล่าวว่า โครกงารนี้ถือว่าดีมากๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ทางเด็กและครอบครัวมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน และมีประโยชน์ที่จะทำให้เด็กห่างไกลจากจอคอมพิเวตอร์หรือโทรศัพท์ ซึ่งสมัยนี้แตกต่างจากอดีตที่มีการการเล่นหมากเก็บ การเล่นซ่อนหาหรือวิ่งไล่กัน แต่ปัจจุบันเด็กมีโลกส่วนตัวหมกมุ่นกับโทรศัพท์ การมาร่วมกิจกรรมทำให้นอกจากจะได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ยังได้ความผุกพันธ์กับลูกมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆและให้มีอย่างต่อเนื่อง
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME