เมื่อวันที่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การล่องแพเปียกลำน้ำแม่สรวย – ลำน้ำแม่ลาว ประจำปี 2567 โดยมี นายสรายุธ ฟูวงศ์ ส.อบจ.เชียงราย อ.แม่สรวย เขต 1 นายสมัคร กันจีนะ ส.อบจ.เชียงราย อ.แม่สรวย เขต 2 นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษา นายก อบจ.เชียงราย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการ นายก อบจ.เชียงราย ตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมด้วย ในการนี้ นายประดิษฐ์ สุวรรณ ประธานกลุ่มแพเปียก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ณ บริเวณจุดลงแพเปียกเขื่อนแม่สรวย โดย อบจ.เชียงราย ได้นำเครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่ลานจอดรถ และเส้นทางสัญจร เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างคึกคัก

 

.
ชมรมผู้ประกอบการ เทศบาลตำบลเวียงสรวย และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สรวย โดยความร่วมมือจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การล่องแพเปียกลำน้ำแม่สรวย-ลำน้ำแม่ลาว ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ลุ่มน้ำแม่สรวย – ลุ่มน้ำแม่ลาวในกิจกรรมการล่องแพเปียก
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME