วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น.นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดกาดมั่วคัวแลงในโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ลานสาธารณะ ข้างลำน้ำแม่ลาว บ้านสาเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายจรัญ สิทธิวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า เขต 2 โดยมีนายพิเชษฐ์ สุหอม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่เจดีย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนในตำบลเจดีย์หลวง ให้การต้อนรับในครั้งนี้

 

การจัดให้มีกาดมั่วครัวแลง ในโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า ชุมชนตำบลแม่เจดีย์ ในการจัดงานครั้งนี้ได้แสดงออกถึง การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่ายและการตลาด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมตลาดนัด ท้องถิ่นสีเขียว และได้แสดงถึงพลังความสามัคคี ของทุกฝ่ายในตำบลแม่เจดีย์ ที่สละเวลาทุ่มเทให้กิจกรรมกาดมั่วคัวแลงให้เกิดขึ้นได้ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภูมิใจ ในภูมิปัญญาของตนเองอย่างยั่งยืน
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME