เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 66 เวลา 13.00 น. พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ช.ร. (ท.) เป็นประธานการประกวดคลิปวิดีโอ “เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” พร้อมกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. เพื่อให้นักเรียน ร่วมกันปลูกจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้เยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ความภาคภูมิใจ ตลอดจนเห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. อ.เมือง จว.ชร.ชั้น 2 ศาลากลาง โดยมี รร.ในพื้นที่ จว.ช.ร. พร้อม อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดฯ ผลการประกวดคลิปวิดีโอ ชนะเลิศ ได้แก่ รร.ป่าแดดวิทยาคม โดยได้รับมอบโล่,เงินรางวัล และเกียรติบัตร จาก รอง ผอ.รมน.จังหวัด.ช.ร. (ท.)

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME