เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดย พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการประสานงานร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2,ปกครองอำเภอเชียงแสน,ขกท.กกล.ผาเมือง,กองร้อยทหารพรานที่ 3102,ชุดปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าที่ 2 และผู้แทนประธานป่าชุมชนตำบลเวียง อ.เชียงแสน โดยมีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล ตามกรณีมีผู้ร้องเรียนว่าพื้นที่ป่าชุมชนบริเวณบ้านจอมกิตติ ม.6 และ บ้านชุมชน บ้านเวียงเหนือ ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน ถูกบุกรุกแผ้วถางและเผาทำลาย ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ต่อมาเมื่อเวลา 11.30 น. ได้ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนว่าถูกบุกรุกบริเวณป่าชุมชนบ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย รายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติม กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ จะได้รายงานให้ทราบต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME