กอ.รมน. เชียงราย ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

Facebook
Twitter
Email
Print
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ชร. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.66 ซึ่งจัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ อำเภอแม่สรวย โดยการนำของ นาย อุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย),การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย,ชุดเหยี่ยวไฟสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15,องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด,กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าแดด,ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายดุสิต วิยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นแนวทางในการที่จะส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ณ พื้นที่ป่าชุมชน บ้านเหล่าพัฒนา ม.22 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME