พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการรณรงค์ มทบ.37 และ ชุดปฏิบัติการร่วม นักศึกษาวิชาทหาร .มทบ.37 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมทั้งรณรงค์ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตอซัง ฟางข้าว และวิธีการป้องกันจากมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านปางริมกรณ์ ม.10 ตำบลแม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และPM2.5 ของจังหวัดเชียงราย ในช่วงก่อนการประกาศห้ามเผาของจังหวัด อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ทราบถึงผลเสียผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร เน้นการสื่อสารเชิงรุก ให้แก่ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ ถูกต้อง ชัดเจน อย่างต่อเนื่อง
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME