เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 66 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นำโดยนายทนง ตาสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัย เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ณ พื้นที่ อบต.เวียงห้าว

และยังร่วมกับเทศบาลตำบลสันมะค่า อ.ป่าแดด จังหวัดเชียงราย นำโดย นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมะค่า โดยมี นายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ป่าแดด ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัย เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ณ พื้นที่ตำบลสันมะค่า

 โดยต่อมาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นำโดยนายทนง ตาสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจที่อยู่อาศัย เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ณ พื้นที่ อบต.เวียงห้าว

ทั้งนี้ นายก นก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมให้ความช่วยเหลือและเป็นตัวกลางในการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการช่วยเหลือเร่งด่วนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ กับผู้ประสบปัญหา อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME