เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาและนันทนาการประชาชนจังหวัดเชียงราย “กิจกรรมที่ 9 การแข่งขันกีฬาและนันทนาการอำเภอเชียงของ ประจำปี 2567” พร้อมด้วย นายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ เขต 1 นายชัยสิทธ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอเชียงของ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์บ้านแฟน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

สำหรับ การกีฬาและนันทนาการประชาชนจังหวัดเชียงราย “ภายใต้กิจกรรมงานมหกรรมสร้างสุขภาพ อำเภอเชียงของ ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมพลังเสริมสร้างและสนับสนุนการเผยแพร่ กิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อมีสุขภาพจิตใจที่ดีอีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME