เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าคณะทำงานติดตาม ตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบด้วย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ผู้แทนผู้อำนวยการ สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย โดยผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เป็นคณะทำงานและเลขาฯ

 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ เพื่อให้กำลังใจ มอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และมอบเครื่องดื่ม น้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค/บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจเยี่ยมฯ ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สาย เชียงแสน เชียงของ และเวียงแก่น ดังนี้

 

  1. จุดตรวจตู้ยามบ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
  2. จุดตรวจบ้านถ้ำปลา บ้านถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย
  3. จุดตรวจบ้านเกาะผาคำ สามแยกเกาะผาคำ ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสน
  4. จุดตรวจห้วยเย็น บ้านห้วยเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ
  5. จุดตรวจบ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
  6. จุดตรวจบ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหงาว อำเภอเวียงแก่น

 

ในการนี้ นายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายฐิติการณ์  ศิริอิศรานุวัฒน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สาย เชียงแสน เชียงของ และเวียงแก่น ดังกล่าว

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME