ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ร่วมกับ กรมป่าไม้ แจกต้นกล้าฟรี ! พันธุ์กล้าไม้ที่แจก อาทิ เหลืองเชียงราย, มะขามป้อม, มะขาม, และต้นลูกหว้า เริ่มแจกวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 (จนกว่าของจะหมด) บริเวณ ชั้น 1 หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 43 ปีเซ็นทรัลพัฒนา และเดือนสิ่งแวดล้อมโลก โดยร่วมกับ กรมป่าไม้ แจกต้นกล้าทั่วประเทศกว่า 43,000 กล้า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านคุณ และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME