วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ติดตามการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ ศูนย์เรียนรู้สมุมไพรกลุ่มไทยเฮิร์ปแอทเชียงราย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ นางพรรณี ราชคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเชียงของ ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงของ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
 
 
ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวแสงวรรณ สมปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานด้วย
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และคณะได้เยี่ยมชมการแปรรูปเส้นใยสับปะรด เส้นใหญ่สมุนไพรธรรมชาติและการย้อมสีธรรมชาติ ตามแนวทาง BCG คือการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการนี้ นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ได้ทดลองย้อมผ้าใย สับปะรดสีธรรมชาติจากไม้ฝาง และอุดหนุนสินค้าที่ผลิตจากใยสับปะรด ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กลุ่​มงาน​ส่งเสริม​การพัฒนา​ชุมชน​ สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME