เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 20.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานศึกมวยมันส์ ONE อทิตาธร ณ เวทีมวยชั่วคราว วัดพื้นเมือง ต.สันกลาง อ.พาน โดยมีนายอลงกรณ์ ดีน้อย นายก อบต.สันกลาง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายศรีวรรณ์ วงศ์จินา กำนัน ต.สันกลาง ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ ส.อบจ.เชียงราย อ.พาน เขต 1 นายสุรเชษฐ วงศ์น้อย ส.อบจ.เชียงราย อ.พาน เขต 2 ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมชมการแข่งขันมวยในครั้งนี้ด้วย

 

ศึกมวยมันส์ ONE อทิตาธร จัดขึ้นเพื่อฉลองหอระฆัง วัดพื้นเมือง ต.สันกลาง อ.พาน อนุรักษ์สืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย และส่งเสริมประเพณีการแข่งขันมวยไทยให้แพร่หลายแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชมรม องค์กร ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และเศรษฐกิจของ อบจ.เชียงราย ตามนโยบาย กีฬาเยาวชนเงินล้าน และ สามพี่น้องท้องถิ่นร่วมใจชุมชนและการมีส่วนร่วม อีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME