อบจ.เชียงรายพบปะเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมผลักดันการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

Facebook
Twitter
Email
Print
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพบปะเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ในโครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรความรู้ชุมชนให้การส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต “มีดี” ขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2566 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุธีระพงษ์
วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพบปะเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ในครั้งนี้ด้วย
 
เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อสร้างวิทยากรความรู้ชุมชนให้การส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต “‘มีดี”ขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME