ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงราย เราไม่หยุดนิ่งที่จะเดินหน้าอนาคตทางการศึกษา ได้ดำเนินการสร้างหอพักเพชรกตัญญู เพื่อนักเรียนที่เรียนดี บ้านห่างไกล พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย   ในหอพักที่มีความพร้อม  ทันสมัยกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง บนความสุขและความสำเร็จตามที่พวกเขาตั้งใจในอนาคตเพื่อร่วมการขับเคลื่อนอนาคตทางการศึกษา ในยุคศตวรรษที่ 21 ทำให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของน้องๆ นักเรียน รวมถึงสังคมและตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของคนเชียงรายได้รับการศึกษาในชั้นที่สูงสุดตามความสามารถของแต่ละคน ภายใต้หลักสูตรทางวิชาการที่ได้มาตรฐานไปพร้อมกับการเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเอง เทศบาลนครเชียงรายจึงได้เตรียมดำเนินการจัดสร้างหอพักนักเรียนขึ้นภายในโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในชื่อ  “ หอพักเพ็ชรกตัญญู” รองรับนักเรียนที่เรียนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน หรือครอบครัวประสบปัญหาในด้านต่างๆ จนส่งผลกระทบต่อการศึกษาของบุตรหลาน

 

โดยเมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีทางศาสนา การก่อสร้างอาคารหอพักเพชรกตัญญู อาคารหอพักสำหรับนักเรียน บริเวณก่อสร้างหลังหอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

เมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คุณรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี รวมถึงผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และทางผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 6 ขึ้นมา  ในครั้งแรกก็ได้รับความกรุณาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในเบื้องต้นโรงเรียนมีจำนวน2ห้องมีนักเรียนรุ่นแรก 70 คน โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนเทศบาล6สลากกินแบ่งรัฐบาล

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME