เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางเครือวรรณ สดใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เกี่ยวข้าว ในพื้นที่โคกหนองนา CLM ดอยอินทรีย์ (พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล) ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายโดยมีพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช ที่ปรึกษาเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ และผู้เข้าร่วมการอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกิจกรรม
 
 
กิจกรรมในวันนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของดินและน้ำเนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566 (World Soil Day 2023) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมทั้งเป็นการน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และพัฒนาพื้นที่ ดูแลรักษาดินและน้ำให้มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
 
 
นอกจากนี้ กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายจัดขึ้น ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชาดอยอินทรีย์เชียงราย วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ บ้านห้วยกีด หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มาตั้งเเต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้เกิดผู้นำการพัฒนา (Change Leader) ที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : Cddchiangrai

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME