วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ต.ดอยลาน ของดีดอยลาน วันโคบาลม่วนใจ๋ ของ ทต.ดอยลาน ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านทรายงาม พร้อมด้วย นางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายอำนาจ ทาจินา ส.อบจ.เชียงราย อ.เมือง เขต 6 นายปกาสิต มณีลังกา หน.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รวมถึง นางสาวณิชาภา สันธิ หน.ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย
 
 
โดยได้รับเกียรติจากนายศรีมูน ชัยสุวรรณ์ นายก ทต.ดอยลาน นายตี๋ คำจันทร์ กำนัน ต.ดอยลาน นางธนินท์ธร อุตโน
ประธานสภา ทต.ดอยลาน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในเขต ต.ดอยลาน ร่วมให้การต้อนรับ
 
 
การจัดงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ต.ดอยลานในครั้งนี้ อบจ.เชียงราย ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในภาคเกษตร ให้มีบทบาทสำคัญต่อทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสอดคล้องกับ นโยบายส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจแบรนด์เชียงราย จังหวัดเชียงรายมีสินค้าทางการเกษตร ที่ถือว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น รวมไปถึงในด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกระบือ โดยเฉพาะในพื้นที่ของ ต.ดอยลาน จะมีการส่งเสริมให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของโคเนื้อ ได้รับรางวัลระดับประเทศต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME