เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายก พี่นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย นางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่พบปะผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโครงการผู้นำนักศึกษา ยุคใหม่หัวใจทำดี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านแหลว – นาล้อม ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมี นายธนาวุฒิ อินต๊ะขัติ นายกองค์การบริหารนักศึกษา มร.ชร. นายธีรวัฒน์ วังมณี ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. นายสงกราณ เกเย็น นายก อบต.สันทราย นางสาวณัฏฐณิชา ขันใจ ผอ.โรงเรียนบ้านแหลว – นาล้อม ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
 
ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้เรียนรู้การแบ่งปัน การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นำไปสู่การสร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพ และศักยภาพที่ดีกลับคืนสู่สังคมตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนายก พี่นก กล่าวว่า อบจ.เชียงราย ยินดีที่จะร่วมส่งเสริมนักศึกษาทุกคน ในฐานะเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ มีพื้นที่สร้างสรรค์ให้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม และประเทศชาติ ตามนโยบายสภาเยาวชนร่วมกำหนดอนาคตเชียงราย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME