เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการซึ่งรับราชการครบกำหนด และจะปลดออกจากกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 ในสังกัด มทบ.37 โดยได้กล่าวให้โอวาสแก่กำลังพล ให้ประพฤติดี เป็นกำลังที่สำคัญในการสร้างความสงบสุข ความมั่นคง และเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาชาติบ้านเมือง และขอให้กำลังพลทุกนาย ระลึกอยู่เสมอว่ายังเป็นทหารกองหนุน หากมีภัยคุกคาม หรือข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคง ขอให้ประสาน และแจ้งเตือน ได้ตลอดเวลา เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน พร้อมกันนี้ ผบ.มทบ.37 และผู้บังคับบัญชา ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับทหารกองประจำการฯ จำนวน 59 นาย ณ ห้องสอนอบรม ร้อย.มทบ.37

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME