เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการวิสามัญ และอนุกรรมาธิการ ได้ส่งมอบบ่อน้ำบาดาลให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา โดยมี นายไชยรัตน์ จินะราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นายอภิวัฒน์ พรหมขาม ปลัดอำเภอแม่จัน นายนิคมภาค หวายบุตร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย นายเกียรติณรงค์ มงคลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา และนายโชคเอก พาณิชยญากิจ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบ

 

การส่งมอบบ่อน้ำบาดาลให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาครั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ได้รับความเมตตาจากพระไพศาลประชาทร วิ. (พระอาจารย์พบโชค ติสสฺวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง สนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล มูลค่า 250,000 บาท พร้อมกันนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน นอกจากนี้นักศึกษาแผนกคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ร่วมจัดกิจกรรมสอนทำพิซซ่า (พี่สอนน้อง) ให้กับนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาด้วย
 
 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา เลขที่ 99 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่
 
 
32 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา มีภูมิประเทศเป็นเนินเขา ลักษณะเป็นหมู่บ้านแบบชนบทบริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้าน, สวนยางและทุ่งนา อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรมและรับจ้าง
 
 
คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ มีทั้งคนพื้นเมือง, ชนเผ่าอาข่า, ชนเผ่าเมี่ยน(เย้า), และม้ง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และพุทธ ปัจจุบันโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด 21 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู 15 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน และนักการภารโรง 1 คน ปีการศึกษา 2566 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 326 คน
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME