วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ณ สวนอาหารเอกโอชาสตาร์ฮอล์ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร อบจ.เชียงราย “หลักสูตร คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน” โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร อบจ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
ด้วย อบจ.เชียงราย กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร อบจ.เชียงราย “หลักสูตร คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานสู่ความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ของบุคลากร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบจ.เชียงราย จำนวน 1,100 คน โดยได้รับเกียรติจาก ร.ศ.ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ คุณธรรมกับความรับผิดชอบและคุณธรรมจิตอาสา
 
ทั้งนี้ นายก นก นายก อบจ.เชียงรายได้มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ข้าราชการครู อบจ.เชียงราย ข้าราชการ อบจ.เชียงราย (ผู้ปฏิบัติงาน สอน. และรพ.สต ) ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบจ.เชียงรายและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ถ่ายโอน) ลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอน (ผู้ปฏิบัติงน สอน. และรพ.สต.) จำนวน 6 ราย และผู้ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 10 ราย รวมจำนวน 16 ราย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME