วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางทรงศรี คมขำ รองนายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนใน จ.เชียงราย (กิจกรรมที่ 6 หลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ) รุ่นที่ 10 ณ หอประชุมบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนางสาวนิโลบล ชาติเงิน ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบจ.เชียงรายกล่าวรายงาน และนายชินกร ก๊อใจ สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 2 อ.แม่จัน นายปกาสิต มณีลังกา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ อบจ.เชียงราย ร.ต.อ.เผ่าพันธ์ ทุนกาศ รองประธานสภาเทศบาลจันจว้า นายสุกิจ ฉางข้าวคำ กำนันตำบลจันจว้าใต้ นางสำรวย ชุ่มมงคล ประธาน กพสต.แม่คำ นางวิลาวรรณ ตินธรรม ประธาน กพสต.จันจว้าใต้ สมาชิก กพสต.แม่คำ และสมาชิก กพสต.จันจว้าใต้ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรเดช จะมณี นำคณะวิทยากรมาให้ความรู้ในโครงการ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย ให้มีรายได้และมีกิจกรรมเสริม สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงราย หรือการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถเป็นกลไกในการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายอาชีพได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME