เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พบปะพี่น้องชมรมชาวอีสานในงานอีสานตุ้มโฮมฮักแพงกินพาแรงนำกันของชมรมชาวอีสานจังหวัดเชียงราย ณ สวนอาหารวอเตอร์ไซด์
 
สำหรับจังหวัดเชียงรายนับเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งรกรากถิ่นฐานจึงทำให้กลุ่มชาวไทยอีสานอพยพเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานตั้งแต่ห้วงปี 2500 ถึง 2,515 คน ทำให้เชียงรายมีประชากรชาวไทยอีสานในปัจจุบันมากกว่า 150,000 คน กระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงรายและเป็นเครือข่ายของชมรมชาวอีสานจังหวัดเชียงราย
 
 
ทั้งนี้ งานอีสานตุ้มโฮมฮักแพงกินพาแรงนำกันของชมรมชาวอีสานจังหวัดเชียงรายจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมชาวไทยอีสานอันจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธภาพที่ดีกับชมรมอื่นในจังหวัดเชียงรายให้ดำรงธรรมเป็นอยู่อย่างปกติสุขและมีความสุข
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME