เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงราย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกอบจ.เชียงราย นายอนุภาส ปฏิเสน ส.อบจ.เชียงราย เขต 3 อ.แม่สาย และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่หมู่บ้านผาฮี้ หมู่ 10 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย มอบปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กรณีดินสไลด์ ในพื้นที่ โดยมีนายอำนาจ สิทธิมงคล นายก อบต.โป่งงาม นายสมเกียรติ มาสม ผอ.รพ.สต.ผาฮี้ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 

ซึ่งจุดที่เกิดอุทกภัยดินสไลด์ มีสาเหตุมาจากฝนตกและมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 8-10 ตุลาคม 2566 ทำให้เกิดการสไลด์ของดินเป็นบริเวณกว้างและลึก ความยาวประมาณ 25 เมตร ลึกประมาณ 30 เมตร ประชาชนได้รับผลกระทบ 25 ครัวเรือน ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของ รร. บ้านผาฮี้ และรพ.สต.ผาฮี้ ถนนถูกตัดขาดไม่สามารถใช้เพื่อการสัญจรไปมาได้ อบจ.เชียงราย และ อปท.ในพื้นที่ จึงเร่งดำเนินการแก้ไขและช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME