วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยนายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการ นายก อบจ.เชียงราย ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผอ.โรงเรียน อบจ.เชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.เชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร จากเทศบาลเมืองลำพูน 
 
นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน อบจ.เชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
.
พร้อมกันนี้ นายก อบจ.เชียงรายได้นำเสนอนวัตกรรมการบริหารการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “ห้องเรียนออนไลน์ (Online) สําหรับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 19 โปรแกรม ตามแนวทาง Thinking School ซึ่ง อบจ.เชียงราย ได้รับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2565 และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมการเรียน การสอน ของระดับชั้นต่าง ๆ ของโรงเรียน อบจ.เชียงราย ให้คณะฯ ได้เห็นบรรยากาศภายในห้องเรียนอย่างแท้จริง 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME