อบจ.เชียงราย ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพอำเภอพญาเม็งราย

Facebook
Twitter
Email
Print
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย (กิจกรรมที่ 6) หลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายธีรศักดิ์ ฝั่งช้า ประธานสภาเทศบาลตำบลไม้ยา นางกฤษณา ทาแกง รองประธานสภาตำบลไม้ยา นายพีระพงษ์ วงเรือง เลขานุการนายกเทศมันตรีตำบลไม้ยา ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย
.
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในจังหวัดเชียงราย (กิจกรรมที่ 6) หลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้มีรายได้และมีกิจกรรมเสริม สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย หรือการพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถเป็นกลไกในการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME