เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายโชคชัย วงละคร สัตวแพทย์อาวุโส ด่านกักกันสัตว์เชียงราย นำเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจห้องเย็นของบริษัทเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ริมภนนพหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย ซึ่งเป็น 1 ในห้องเย็น 30 แห่งของ จ.เชียงราย เพื่อตรวจเช็คสต๊อกสินค้าว่ามีสินค้าผิดกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะสินค้าประเภทหมูแช่แข็ง โดยมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเชียงราย นำกำลังเข้ามาดูร่วมตรวจค้นเพื่อดุแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ภายหลังจากเกิดเหตุเจ้าของห้องเย็นใน จงเพชรบูรณ์ก่อเหตุยิงปศุสัตว์จังหวัดเจนเสียชีวิตขณะเข้าทำการตรวจค้น จึงนำกำลังตำรวจมาช่วยคุ้มกันเพื่อให้เกิดเหตุซ้ำรอย

 

นายพืชผล เปิดเผยว่า การตรวจต้นเป็นไปตามมาตรการป้องกันการลักลอบขนเนื้อโค กระบือและสุกร ซึ่งทางร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด โดยให้ปศุสัตว์ทุกจังหวัดดำเนินการตรวจค้นห้องเย็นและจุดเสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนทั่วประเทศ โดย จ.เชียงราย มีห้องเย็นประมาณ 30 กว่าแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายเสียเป้นส่วนใหญ่ วันแรกนี้จะมีการตรวจสอบก่อน 2 แห่ง และจะทยอยตรวจสอบให้ครบทั้ง 30 แห่งภ่ายในวันที่ 20 ตุลาคมที่จะถึงนี้
 
 
นายพืชผล กล่าวว่าการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบทั้งเอกสารการขออนุญาติ เอกสารการขนย้าย และจำนวนสินค้าทั้งหมด ทั้งใบรายงานและสถานที่กักเก็บสินค้า ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแต่เบื้องต้นยังไม่พบสินค้าหรือเอกสารที่ส่อไปในทางที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ จ.เชียงราย เป็นจังหวัดชายแดนทางปศุสัตว์ได้มีการเฝ้าระวังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวทั้งด่านกักกันสัตว์ ศุลกากร ตำรวจและทหารในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาก็ไม่พบการกระทำผิด มีการตรวจพบการลักลอบนำเนื้อสุกรเถื่อนเข้าทางชายแดนบ้างแต่เพียงครั้งเดียวก็ไม่พบอีกเลย
 
 
นายพืชผลกล่าวด้วยว่ามาตรการหลังจากนี้ก็จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกส่วนเข้ามาสกัดกั้นอย่างจริงจัง ทั้งก่ารลำลเยงผ่านห้องเย็นภายในประเทศ และการลักลอบนำเข้าหรือผ่านชายแดน รวมไปถึงการซื้อขายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็จะมีการเฝ้าระวังตัวเอง หากพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงก็จะขอกำลังจากตำรวจและทหารเข้าร่วมในการตรวจค้นเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับ จ.เพชรบูรณ์อีก
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME