เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.00- 18.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายดำเนินการทดสอบกิจกรรมการท่องเที่ยว โครงการการพัฒนากิจกรรมและการตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมหลัก การพัฒนากิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย การพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมการออกแบบบริการ เพื่อต่อยอดชุมชนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย ณ ชุมชนไตหย่า บ้านศาลาเชิงดอย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อทดสอบและพัฒนาต่อยอดสินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีเส้นทางท่องเที่ยว ดังนี้
 
จุดที่ 1 ไหว้พระวัดศาลาเชิงดอย
จุดที่ 2 เรียนรู้วิถีชุมชนไตหย่า ณ คริสตจักรนทีธรรมบ้านน้ำบ่อขาว ได้แก่ การทอเสื่อกก, ทำขนมข้าวแหลก, การทำกระเป๋าใบเล็ก, ชมช็อปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เสื้อ กระเป๋าผ้า, ชิมชา ขนมไต่หย่า, ชมศิลปะการแสดง และรับประทานอาหารไต่หย่า
 
ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางพรทิวา ขันธมาลา ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนายเอกณัฏฐ์ กาศโอสถ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมทดสอบกิจกรรมการท่องเที่ยวฯ และ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME