เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 การประชุมเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ตามนโยบาย VISA Free ของรัฐบาล และและการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ณ ห้องอบรมชั้น 3 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

 

 

     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย นำโดย นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางในจังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบและเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ตามนโยบาย VISA Free ของรัฐบาล และและการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

 

 

    สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงความเป็นงานของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Biennale ซึ่งมีประวัติศาสตร์การจัดร่วมหนึ่งร้อยปี ซึ่งเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับจังหวัดเชียงราย ที่ได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยก่อนการจัดงานมหกรรมดังกล่าว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ประติมากรรมและขบวนพาเหรด 18 อำเภอ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหอนาฬิกาจังหวัดเชียงราย โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี

 

     ในการนี้ นายณัฐกานต์ อยู่อินทร์ ผู้แทนจากบริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดมหกรรมฯ อีกทั้งการจัดงานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อจังหวัดเชียงราย บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด จึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมฯ เพื่อติดรถโดยสารสาธารณะ โดยผู้ประกอบการฯ ผู้สนใจติดป้ายประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 081 881 8222 (โตโยต้า เชียงราย)

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME