เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย “CR-PAO Youth Sport Day 2023” พร้อมด้วยนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายปภาน นัยติ๊บ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ปภาวิน ปวงใจ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพวงศ์ ประธานสภาเยาวชนศูนย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาคณะกรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และคณะกรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีทักษะด้านกีฬา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกที่สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะในการเข้าสังคมของเด็ก เยาวชน และคณะกรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีภูมิคุ้มกันห่างไกลสิ่งเสพติด การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะนักกีฬากรรมการศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จาก 18 อำเภอ แบ่งเป็น โซนกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน ประกอบด้วย 2 ชนิดกีฬา คือวอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ ต่อมานางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน และกล่าวให้กำลังใจแก่เด็กเยาวชน อีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME